Verhalen van en over mensen zijn mijn passie. Vooral als ze jou en mij inspireren, laten groeien en laten leren. Zulke verhalen vang ik in films en reportageseries en ik publiceer ze via sociale media.
Als je voor jezelf spreekt, in plaats van dat anderen dat voor je doen, kom je in je kracht, krijg je zeggenschap en doe je mee.
Dat is de missie van projectbureau CIMPA-T (simpa’ti) voor mediaparticipatie en edutainment: het bevorderen van eigen kracht en participatie door communicatie met de wereld, via films en sociale media.

De naam CIMPA-T staat voor: Citizen Involving Media Projects, Activation and Training.
Projecten, omdat het maakproces minstens even belangrijk is als het eindproduct: de film. Het betrekken en activeren van gewone mensen, zodat ze mede de inhoud van een mediaproductie kunnen bepalen, is mijn specialiteit. Daar is soms wat training voor nodig, vandaar de -T. Lees hier meer over mediaparticipatie en de ontwikkeling van CIMPA-T.